חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הרצאת המנגנון ליצירת נכסים דיגיטליים