חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הרצאת הקמת המנגנון ליצירת נכסים דיגיטליים חלק 2