חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הצעה שאי אפשר לסרב לה