חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מערכת דיוור אוטומטית רב מסר: חלק ב' (הוספת רשימה חדשה)