חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מערכת דיוור אוטומטית רב מסר: חלק ג' (דוגמאות לדפי נחיתה לא טובים)