חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  מערכת דיוור אוטומטית רב מסר, חלק ה'-2 (כתיבת סדרת מיילים אוטומטית), (מבנה נכון של סדרת מסרים אוטומטית)