חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  יצירת פוסט בדף ושיתוף לקבוצות לצורך חשיפה