חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  האולגריתם שקובע את אחוזי החשיפה