חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הטמעת פיקסל ומעקב המרות בחנות אינטרנטית