חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  Aggregated Event Measurement - הקדמה