חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  נכסי שגר ושכח ונכסים מרובי מקורות הכנסה