חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  היכרות חיבור והתקנה של המוניטור