חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  הקמת דף מוצר חופש עם אופטימיזציה לאחוזי המרה חיבור קובץ ויצירת קטגוריה