חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  (חיבור פייסבוק פיקסל בעזרת ביזנס מנג'ר החדש (ניסוי וטעייה