חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  עקרונות השכנוע של אריות השופיפיי