חזרה לשיעור הקודם מעבר לשיעור הבא  

  תבנית מומלצת לשימוש